Premium calculation for critical illness products

Show simple item record

dc.contributor.author Gogola Ján
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:05Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:05Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-80-210-7962-5 eng
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66562
dc.description.abstract According to the World Health Organization (WHO) Europe had the highest incidence of the cancer disease in 2008 and by the World Bank the cancer incidence rates rises as the country income increases. In this framework, people are stepping up their requests for the welfare services or for the insurance companies’ financial backing in order to face up to the risks concerning the human health and life, like the risk of becoming invalid, losing the own physical or mental ability to live independently or contracting a critical illness. Critical Illness Insurance is an insurance product where a fixed sum (lump sum) is payable on the diagnosis of one of a specified list of critical illnesses. The aim of this paper is to calculate premiums of Critical Illness policy, specifically for the homogeneous groups generated by sex and relation to smoking. In the calculation of the actuarial value of the insurer’s payments, we have employed the claim diagnosis rates for accelerated Critical Illness Insurance estimated by the members of the Continuous Mortality Investigation Critical Illness Committee (UK). We have shown that a single premium increases gradually until about the age 46 years (for both sex). eng
dc.format p. 135-142 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Masarykova univerzita eng
dc.relation.ispartof European Financial Systems 2015: Proceedings of the 12th International Scientific Conference eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject premium, mortality, life table, dread disease, critical illness policy eng
dc.subject pojistné, úmrtnost, úmrtnostní tabulky, kritická nemoc, pojištění kritické nemoci cze
dc.title Premium calculation for critical illness products eng
dc.title.alternative Výpočet pojistného pro pojištění kritické nemoci cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Podle Světové zdravotnické organizace (WHO), Evropa mělo nejvyšší výskyt onemocnění rakoviny v roce 2008 a podle Světové banky výskyt rakoviny stoupá s rostoucími příjmy země. V tomto rámci, lidé stupňují své požadavky na služby sociální péče, nebo pro finanční krytí pojišťoven s cílem čelit rizikům, pokud jde o lidské zdraví a život, stejně jako nebezpečí, že se stanou invalidi, přijdou o vlastní tělesné nebo duševní schopnost žít samostatně, nebo podlehnou kritické nemoci. Pojištění kritické nemoci je pojistný produkt, kde je pevná částka (paušální částka) , která je splatná při diagnostice jednoho oněmocnení z určeného seznamu kritických nemocí. Cílem tohoto příspěvku je vypočítat pojistné pro případ kritické nemoci, konkrétně pro homogenní skupiny vytvořených podle pohlaví a vztahu ke kouření. Při výpočtu pojistně matematické hodnoty plateb pojistitele, jsme použili sazby, které jsou odhadnuti členy Continuous Mortality Investigation Critical Illness Committee (UK). Ukázali jsme, že jediný zvyšuje pojistného se postupně až do věku asi 46 let (pro oba pohlaví). cze
dc.event 12th International Scientific Conference European Financial Systems 2015 (18.06.2015 - 19.06.2015) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID EE2.3.30.0058/Rozvoj kvalitních vědeckovýzkumných týmů na Univerzitě Pardubice/ ROUTER eng
dc.identifier.wos 000370679200019
dc.identifier.obd 39874685


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account