Únorová revoluce v Petrohradě v deníku hraběte Bobrinského

Show simple item record

dc.contributor.author Vydra Zbyněk
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:58Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:58Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 0037-6922
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66540
dc.description.abstract Text kombinuje edici primárního archivního pramene (část deníku hraběte Alexeje Alexandroviče Bobrinského, 1852-1927) s úvodní studií. Hrabě Bobrinskij patřil k nejbohatším ruským šlechticům a zastával významné funkce v šlechtické místní samosprávě a státní administrativě (ministr zemědělství v roce 1916). Rovněž byl poslancem Státní dumy (1907-1912) a členem Státní rady (1912-1917). Bobrinskij si psal deník od dětství po většinu svého života (začal v roce 1863 a poslední zápisy jsou z roku 1917). Kompletní deníky jsou uchovány v rodinném archivu Bobrinských v Moskvě. Tato editovaná a přeložená část deníku je historicky cenná popisem událostí únorové revoluce roku 1917 v Petrohradě. Pasáže o únorové revoluci byly zaznamenány do oddělené knihy a představují tudíž samostatnou jednotku. Deník nabízí mikrohistorický pohled na každodenní události v hlavním městě, s Bobrinského komentáři o politické situaci. Jedná se o užitečný pramen pro studium rodinných sítí a sociálních vazeb mezi ruskou aristokracií. cze
dc.format p. 387-414 eng
dc.language.iso cze
dc.relation.ispartof Slovanský přehled, volume 101, issue: 2 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Rusko cze
dc.subject únorová revoluce cze
dc.subject 1917 cze
dc.subject Petrohrad cze
dc.subject šlechta cze
dc.subject Alexej Alexandrovič Bobrinskij cze
dc.subject deníky cze
dc.subject Russia eng
dc.subject February Revolution eng
dc.subject 1917 eng
dc.subject Petrograd eng
dc.subject nobility eng
dc.subject Alexei Alexandrovich Bobrinsky eng
dc.subject diaries eng
dc.title Únorová revoluce v Petrohradě v deníku hraběte Bobrinského cze
dc.title.alternative The February Revolution in Petrograd in the Diary of Count Alexei Bobrinsky eng
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated This article combines an edition of a primary archival source, part of Count’s Alexei Alexandrovich Bobrinsky’s (1852–1927) diary, with an introductory study. Count Bobrinsky was among the richest Russian noblemen, and he held important positions in the aristocratic local government and the state administration (Minister of Agriculture in 1916). He was also a deputy of the State Duma (1907–1912) and a member of the State Council (1912–1917). Bobrinsky kept a diary from an early age and continued writing it for much of his life (he began in 1863 and the latest entries are from 1917). The complete diaries are preserved in the Bobrinsky family archive in the Rossiiskii Gosudarstvennyi Arkhiv Drevnikh Aktov(RGADA) in Moscow. This edited and translated diary is of interest to scholars for its depiction of the events of the February Revolution of 1917 in Petrograd. The section on the February Revolution was recorded in a special book, and thus constitutes a discrete unit. This diary offers a micro-historical view of daily events in the capital, with Bobrinsky’s comments on the political situation. It is a useful source for study of the family networks and social ties among the Russian aristocracy. eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.obd 39874546


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account