Investice do nemovitostí určené nejen pro seniory

Show simple item record

dc.contributor.author Novotný Josef
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:52Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:52Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-80-87314-67-8 cze
dc.identifier.issn 2336-7431
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66519
dc.description.abstract Článek se zabývá investováním do nemovitostí, které jsou určeny nejen pro seniorskou populaci. Cílem článku je poukázat na podnikatelské a investiční možnosti spojené s investicemi do nemovitostí. Podpořit možné podnikatelské aktivity zacílené nejen na seniory. Hlavní problém, který se na trhu realit objevuje, je nezachycení demografické změny trendu v populaci a nevyužití podnikatelského potenciálu, který seniorský segment generuje. V příspěvku jsou dále navržena možná řešení pro podnikatelské využití potenciálu spojeného s investicemi do nemovitostí, které jsou rozděleny do dvou oblastí. První oblast se týká investic do zařízení pouze pro seniorskou generaci, druhá oblast nabízí investice i pro jiné skupiny občanů, které jsou v populaci zastoupeny. Dále jsou zde uvedeny modelové příklady při investování do malometrážních bytových jednotek, kvůli jejich širokému využití při pronajímaní nejen seniorům. V článku jsou použity metody komparace, analýzy, syntézy a logického myšlení. cze
dc.format p. 171-178 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. cze
dc.relation.ispartof Nové trendy 2014. 9. ročník mezinárodní vědecké konference: sborník příspěvků eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Investice cze
dc.subject senior cze
dc.subject nemovitosti cze
dc.subject podnikání cze
dc.subject hypotéční úvěr cze
dc.subject Investments eng
dc.subject senior eng
dc.subject real estate eng
dc.subject business eng
dc.subject mortgage loan eng
dc.title Investice do nemovitostí určené nejen pro seniory cze
dc.title.alternative Real estate investments intended not only for seniors eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated The article deals with investing in real estate, which are intended not only for the senior population. This article aims to highlight the business and investment opportunities associated with investing in real estate. Encourage business activity can be targeted not only to the elderly. The main problem that occurs in the real estate market is from missing demographic changes in the population trend and utilization of business potential, which senior segmentgenerates. The contribution further suggests possible solutions for the business potential associated with investing in real estate, which are divided into two areas. The first area concerns the investing in equipment for the senior generation, the second part offers investments for other groups of citizens that are represented in the population. Furthermore, there are model examples of investing in small-area housing units, due to their widespread use in renting not only to to seniors. In the article are used methods of comparison, analysis, synthesis and logical thinking. eng
dc.event 9. mezinárodní vědecká konference Nové trendy 2014 - New Trends 2014 (13.11.2014 - 14.11.2014) cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.obd 39874503


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account