Manažerský psychologicko-sociální přístup v podnicích využívající podnikové sociální sítě

Show simple item record

dc.contributor.author Školudová Jana
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:43Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:43Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-80-87314-67-8 cze
dc.identifier.issn 2336-7431
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66500
dc.description.abstract Psychologicko-sociální přístup spadá do managementu čtyřicátých až sedmdesátých let, kdy byly v teorii i praxi rozvíjeny různé názorové proudy. Nastává potřeba umět zaměstnance napříč organizační strukturou vést, usměrňovat, motivovat a stimulovat k větší zaangažovanosti pro plnění podnikatelských cílů. Z tohoto důvodu se mění manažerské přístupy v komunikaci, řízení a motivování zaměstnanců. Příspěvek se zaměřuje na podnikovou sociální síť a její možnost využití v podnicích jako manažerského psychologicko-sociálního přístupu. Příspěvek zahrnuje ucelený přehled vývoje psychologicko-sociálních přístupů směrem k moderním trendům, včetně komparace zvolených teorií, Cílem tohoto příspěvku je komparovat vybrané provedené výzkumy/studie zaměřené na podnikové sociální sítě s aspektem na psychologicko-sociální přístup v řízení lidských zdrojů a zodpovědět položenou výzkumnou otázku. Metodologie příspěvku je na základě komparativního kvalitativního výzkumu, empirického zobecnění a interpretace provedených výsledků výzkumů/studií. Dále diskutovat o problematice významu zaměstnanců a vybraných motivačních teorií. cze
dc.format p. 227-234 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. cze
dc.relation.ispartof Nové trendy 2014. 9. ročník mezinárodní vědecké konference: sborník příspěvků eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject Psychologicko-sociální přístup cze
dc.subject podnikové sociální sítě cze
dc.subject lidské zdroje cze
dc.subject Psycho-social approach eng
dc.subject enterprise social network eng
dc.subject human resource eng
dc.title Manažerský psychologicko-sociální přístup v podnicích využívající podnikové sociální sítě cze
dc.title.alternative Management psycho-social approach in enterprises employing enterprise social networking eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated This report focuses on the enterprise social network and the opportunities for managers to use it as a psycho-social approach to human resource management. The goal of this report is to analyze and compare existing research/studies focused on enterprise social networks from the perspective of the psycho-social approach in human resource management and to answer the proposed research question. The report's methodology has been conducted on the basis of comparative qualitative research, empirical generalization and interpretation of the results of the research/studies. Included in the article is a discussion of the problematic of the importance of employees and the selected motivational theories. eng
dc.event 9. mezinárodní vědecká konference Nové trendy 2014 - New Trends 2014 (13.11.2014 - 14.11.2014) cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGSFES_2014004/Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti Ekonomika a management cze
dc.identifier.obd 39874456


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account