Theoretical Framework for Plastic Waste Management in Ghana through Extended Producer Responsibility: Case of Sachet Water Waste

Show simple item record

dc.contributor.author Quartey Ebo Tawiah
dc.contributor.author Toseafa Hero Kwabena
dc.contributor.author Danquah Kwasi Asare Baffour
dc.contributor.author Obršálová Ilona
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:39Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:39Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1660-4601
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66485
dc.description.abstract Currently, use and disposal of plastic by consumers through waste management activities in Ghana not only creates environmental problems, but also reinforces the notion of a wasteful society. The magnitude of this problem has led to increasing pressure from the public for efficient and practical measures to solve the waste problem. This paper analyses the impact of plastic use and disposal in Ghana. It emphasizes the need for commitment to proper management of the impacts of plastic waste and effective environmental management in the country. Sustainable Solid Waste Management (SSWM) is a critical problem for developing countries with regards to climate change and greenhouse gas emission, and also the general wellbeing of the populace. Key themes of this paper are producer responsibility and management of products at end of life. The paper proposes two theatrical recovery models that can be used to address the issue of sachet waste in Ghana. eng
dc.format p. 9907-9919 eng
dc.language.iso eng
dc.relation.ispartof International Journal of Environmental Research and Public Health, volume 12, issue: 8 eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject plastic waste management eng
dc.subject producer responsibility eng
dc.subject recovery eng
dc.subject sachet water waste eng
dc.subject environmental problems eng
dc.title Theoretical Framework for Plastic Waste Management in Ghana through Extended Producer Responsibility: Case of Sachet Water Waste eng
dc.title.alternative Teoretický rámec pro nakládání s umělohmotnými odpady v Ghaně prostřednictvím zodpovědnosti externího producenta: Případ Sachet Water Waste cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Využití a nakládání s plasty spotřebiteli prostřednictvím odpadového hospodářství v Ghaně nevytváří v současnosti pouze environmentální problémy, ale také ukazuje na problém plýtvající společnosti. Hloubka problému vede ke zvyšujícímu se tlaku veřejnosti na efektivní a praktické přístupy k vyřešení odpadového problému. Článek analyzuje dopady využívání a ukládání plastů v Ghaně. Důraz je kladen na závazek ke správnému hospodaření a na dopady plastického odpadu a na efektivní environmentální management v zemi. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.wos 000360587800083
dc.identifier.obd 39874368


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account