Determination of Acrylamide Using Ruthenium Dioxide Modified Carbon Paste Electrode

Show simple item record

dc.contributor.author Červenka Libor
dc.contributor.author Žabčíková Simona
dc.contributor.author Křivská Lenka
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:37Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:37Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1211-5541
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66478
dc.description.abstract A simple indirect method for acrylamide determination using a carbon paste electrode (CPE) modified with powdered ruthenium dioxide is described in the study. The voltammetric response of RuO2/CPE in a 1.0 M LiCl supporting electrolyte resulted in the reduction current at a potential of 1.03 V vs. Ag/AgCl/3.0 M KCl due to the formation of unspecified Ru-Cl species. The addition of acrylamide decreased the reduction current at 1.03 V, giving rise to a linear response in the concentration range from 0.25 uM to 1.5 uM with a limit of detection found to be 0.94 uM. The method developed was successfully applied to analyse potato crisps sample with a recovery rate of 97.9 %. eng
dc.format p. 21-29 eng
dc.language.iso eng
dc.relation.ispartof Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, volume 21, issue: září eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject acrylamide eng
dc.subject ruthenium dioxide eng
dc.subject carbon paste eng
dc.subject voltammetry eng
dc.subject akrylamid cze
dc.subject oxid ruteničitý cze
dc.subject uhlíková pasta cze
dc.subject voltametrie cze
dc.title Determination of Acrylamide Using Ruthenium Dioxide Modified Carbon Paste Electrode eng
dc.title.alternative Stanovení akrylamidu uhlíkovou pastovou elektrodou modifikovanou oxidem ruteničitým cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated V této studii je pospána jednoduchá a nepřímá metoda stanovení akrylamidu pomocí uhlíkové pastové elektrody modifikované práškovým oxidem rutheničitým. Během cyklické voltamterie v v prostředí 1,0M LiCl byla zaznamenaná redukční vlna při 1,03 V (vs. Ag/AgCl/3,0M KCl) díky tvorbě nespecifikovaného komplexu Ru-Cl. Přídavek akrylamidu do roztoku měl za následek snížení velikosti proudu redukce s lineární odezvou v koncentračním rozmezí akrylamidu od 0,25 uM do 1,5 uM s limitem detekce 0,94 uM. Metoda byla úspěšně aplikována na stanovení akrylamidu ve vzorcích brambůrků s výtežností akrylamidu 97,9 %. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGSFChT_2015001/Moderní instrumentální metody v analytice materiálů, potravin a biologických vzorků eng
dc.identifier.obd 39874343


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account