Voltammetric Determination of Tannic Acid in Beverages using Pencil Graphite Electrode

Show simple item record

dc.contributor.author Vu Dai Long
dc.contributor.author Ertek Bensu
dc.contributor.author Dilgin Yusuf
dc.contributor.author Červenka Libor
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:36Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:36Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1212-1800
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66477
dc.description.abstract The pretreated pencil graphite electrode (Pre-PGE) prepared by a chronoamperometry technique was applied for the determination of tannic acid using anodic stripping differential pulse voltammetry. The currents obtained from voltammetry measurements at optimum conditions were linearly correlated with the concentration of tannic acid. Calibration curve was obtained for tannic acid in the concentration range of 5.0-500 x 10(-9) mol/l. The limit of detection was found to be 1.5 x 10(-9) mol/l. The content of tannic acid in beverage samples determined with Pre-PGE was in good agreement with that obtained by the standard spectrophotometric method. eng
dc.format p. 72-76 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Česká akademie zemědělských věd eng
dc.relation.ispartof Czech journal of food sciences, volume 33, issue: 1 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject carbon electrode eng
dc.subject phenolic compound eng
dc.subject stripping voltammetry eng
dc.subject uhlíková elektroda cze
dc.subject fenolové látky cze
dc.subject rozpouštěcí voltametrie cze
dc.title Voltammetric Determination of Tannic Acid in Beverages using Pencil Graphite Electrode eng
dc.title.alternative Voltametrické stanovení tanninu v nápojích s použitím pentilkové uhlíkové elektrody cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Chronoamperometricky modifikovaná uhlíková-pentilková elektroda byla použita pro stanovení tanninu v roztoku s využitím anodové rozpouštěcí diferenčně pulsní voltametrie. Elektrochemický proud získaný za optimálních podmínek byl přímo úměrný koncentraci tanninu. Kalibrační závislost byla získána v koncentračním rozmezí 5,0-500 x 10(-9) mol/l s limitem detekce 1,5 x 10(-9) mol/l. Obsah tanninu ve vzorcích nápojů s využitím modifikované uhlíkové-pentilkové elektrody byl statisticky shodný s obsahem taninu stanoveným spektrofotometrickou metodou. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.17221/221/2014-CJFS eng
dc.identifier.wos 000351653300012 eng
dc.identifier.obd 39874342


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account