The Development of Quaternary Activities in Japanese Economy

Show simple item record

dc.contributor.author Mallick Jagannath
dc.contributor.author Kraftová Ivana
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:35Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:35Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 0004-4555
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66473
dc.description.abstract The present study contributes to the existing literature by measuring the quaternary sector and discussing its channels of development in Japanese economy over the periods from 1970-2008. The study uses disaggregated data from Japanese Industrial Productivity database, and finds significant role of quaternary activities in Japan economy. The evolution of quaternary sector is due to the rising degree of globalisation, adoption of new technologies, the demand for new items and other socioeconomic factors. The growth of quaternary sector in Japan is attributed to changing population structure and society, which demand for care and security activities. Also Japan is characterised by the predominate role of service sector and IT intensive economy, that requires development of education activities. eng
dc.format p. 1-14 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Indian Institute of Economics eng
dc.relation.ispartof Asian Economic Review, volume 57, issue: 2 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Quaternary sector eng
dc.subject Japanese economy eng
dc.subject education eng
dc.subject social security eng
dc.subject health carre eng
dc.subject population strucutre eng
dc.subject kvartární sektor cze
dc.subject japonská ekonomika cze
dc.subject vzdělávání cze
dc.subject společenská bezpečnost cze
dc.subject zdravotní péče cze
dc.subject populační struktura cze
dc.title The Development of Quaternary Activities in Japanese Economy eng
dc.title.alternative Vývoj kvartárních aktivit v japonské ekonomice cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Prezentovaná studie je příspěvkem k existující literatuře týkající se měření kvartárního sektoru a ukazuje na vývoj tohoto segmentu v japonské ekonomice v období 1970-2008. Vývoj kvartárního sektoru zintenzivňuje v důsledku globalizace, nasazování nových technologií, požadavcích na vznik nových položek a dalších socioekonomických faktorů. Růst kvartárního sektoru v Japonsku je atributem měnící se populační struktury a společnosti, která vyžaduje více pečovatelských a bezpečnostních aktivit. Japonsko je charakterizováno svým dominantním sektorem služeb, intenzivní IT ekonomikou, která potřebuje rozvoj vzdělávacích aktivit. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.obd 39874234


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account