Investment of temporarily free resources of Czech seniors - present and perspectives

Show simple item record

dc.contributor.author Novotný Josef
dc.contributor.author Polách Jiří
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:30Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:30Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 2336-2952
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66458
dc.description.abstract The article deals with investment of Czech seniors into investment instruments. This article aims to find out how seniors invest in investment instruments in the Czech Republic and how much of their retirement they are willing to invest. The main problem that occurs in the investment environment in the Czech Republic is a reluctance to invest public investment. The result is the finding whether the seniors investors invest or not, including the introduction of new knowledge arising from research conducted at the chosen target group on the basis of the questionnaire survey. Investors in retirement are an important group of investors in terms of population, where their number is growing every year. The disadvantage of the elderly is often neglected investment company with regard to their age and income. eng
dc.format p. 25-38 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Vysoká škola podnikání eng
dc.relation.ispartof International Journal of Entrepreneurial Knowledge, volume 2, issue: 2 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject senior eng
dc.subject income eng
dc.subject age eng
dc.subject investment instrument eng
dc.subject model eng
dc.subject investment eng
dc.subject senior cze
dc.subject příjem cze
dc.subject věk cze
dc.subject investiční instrument cze
dc.subject model cze
dc.subject investování cze
dc.title Investment of temporarily free resources of Czech seniors - present and perspectives eng
dc.title.alternative Investování dočasně volných zdrojů českých seniorů - současnost a perspektivy cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Článek pojednává o investování českých seniorů do investičních instrumentů. Cílem článku je zjistit, jak investují do investičních instrumentů senioři v České republice a jakou část svého důchodu jsou ochotni investovat. Hlavní problém, který se vyskytuje v investičním prostředí v České republice je neochota investičního publika investovat. Výsledkem zjištění je, zda seniorští investoři investují či nikoli včetně uvedení nových poznatků, které vyplynuly z provedeného výzkumu u zvolené cílové skupiny. Investoři v důchodovém věku představují významnou skupinu investorů co do počtu obyvatel, kde jejich počet každoročně roste. Nevýhodou seniorů bývá časté opomíjení investorskou společností s ohledem na jejich věk a příjmy. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.obd 39873704


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account