"Smíme vstoupit?" Etika a proměny podoby výzkumu severoamerických indiánů.

Show simple item record

dc.contributor.author Šavelková Lívia
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:29Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:29Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 1211-8117
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66452
dc.description.abstract Výzkum indiánů a jejich kultur byl klíčový pro formování americké antropologie. Stejně důležitou roli sehrála antropologie vůči původním obyvatelům Severní Ameriky - byla hlavním prostředkem, kterým se vytvářely a šířily textové reprezentace kulturních reálií indiánů a Inuitů. Indiáni se stali předmětem výzkumu amerických antropologů či amatérských učenců z mnoha důvodů - zejména v důsledku převládajících ideologií, politiky a jejích byrokratických potřeb. Indiáni a další původní obyvatelé geograficky různých oblastí Severní Ameriky se tak dostávali do bližšího kontaktu nejen s vědeckymi metodami výzkumu a akcentací vědeckých témat, ale i s proměňujícími se etickými zásadami výzkumníků. Studie se zabývá vývojem výzkumných témat, aplikovanou antropologií, kritikou antropologie indiánskými akademiky, etickými kodexy, akademickými obory zaměřenými na studium indiánů a dalších původních obyvatel v kontextu dekolonizace. cze
dc.format p. 31-47 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Česká národopisná společnost cze
dc.relation.ispartof Národopisný věstník, volume 72, issue: 2 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject etika cze
dc.subject výzkum cze
dc.subject etnografie cze
dc.subject etnologie cze
dc.subject antropologie cze
dc.subject severoameričtí indiáni cze
dc.subject metodologie cze
dc.subject Native Americans eng
dc.subject ethics eng
dc.subject research eng
dc.subject anthropology eng
dc.subject ethnography eng
dc.subject methodology eng
dc.title "Smíme vstoupit?" Etika a proměny podoby výzkumu severoamerických indiánů. cze
dc.title.alternative "May we come in?" Ethics and transformations in the form of research into Native Americans eng
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated The study pays attention to the formation of the research into Native Americans, as well as to the ethical issues connected not only with the ďscipline of cultural anthropology, but also of museology, archaeology, or cultural studies. The study reflects the development in the attitude to Native Americans since the second half of the 19 century. It describes the foundation of the Institute of American Ethnology' the formation of anthropology in the USA as well as the era of Franz Boas, one of its founders. It also reflects the criticism by Native American academicians. It points out the interconnection between political ideologies, relation to Indians (and all indigenous inhabitants of North America) and definition of research, most visibly especially in connection with applied anthropology. It also focuses on contemporary trends, ethical codes, and the role of the Native American and Indigenous Studies within the context of decolonization. eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID GPP410/11/P107/Identita Irokézů v procesu revitalizace a globalizace cze
dc.identifier.obd 39873611


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account