Systémová dynamika a krizové řízení

Show simple item record

dc.contributor.author Sobotka Martin
dc.contributor.author Knězáčková Radka
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:27Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:27Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-80-7395-871-8 cze
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66448
dc.description.abstract Článek se zabývá problematikou krizového řízení na úrovni územních samosprávných celků. Článek se snaží nastínit využití systémové dynamiky pro analýzu obce jako orgánu krizového řízení. Obce a kraje jsou zákonem o krizovém řízení pověřeny k plánování, organizaci a řízení v oblasti zvládání krizí. Také jsou zavázány financovat zvládání krizových situací. Právě na tuto oblast se zaměřuje model založený na principech systémové dynamiky, který nastiňuje základní vztahy mezi jednotlivými položkami daného systému financování. cze
dc.format p. 128-133 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Sborník příspěvků z konference Krizový management 2014 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject orgány krizového řízení cze
dc.subject obce cze
dc.subject systémová dynamika cze
dc.subject model cze
dc.subject simulace cze
dc.subject emergency management authorities eng
dc.subject municipalities eng
dc.subject system dynamics eng
dc.subject model eng
dc.subject simulation eng
dc.title Systémová dynamika a krizové řízení cze
dc.title.alternative System Dynamics and the Emergency Management eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated The article deals with the issue of emergency management at the level of territorial self-government. The paper tries to outline the usage of the theory of system dynamics. We can use this theory for analysis of the municipality as the emergency management authority. The municipalities and regions are delegated by the Act on emergency management to planning, to organization and to control in the area of crisis management. These subjects are obliged to finance the control of crisis situations. Just this area is drawn in the model which uses the principles of system dynamics. This model outlines the basic interrelations among the partial elements of the system of financing. eng
dc.event Krizový management 2014 (18.09.2014 - 19.09.2014) cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGSFES_2014002/Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti "Hospodářská politika a správa" cze
dc.identifier.obd 39873268


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account