Stochastic Mortality Models. Application to CR mortality data

Show simple item record

dc.contributor.author Gogola Ján
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:24Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:24Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-3-319-05013-3 eng
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66437
dc.description.abstract The ageing process is a great challenge for many European countries, not excluding the Czech Republic (CR) and it brings financial risk in areas such as social policy, pensions and health care. The motivation for this paper is to compare various mortality models. We have attempted to explain mortality improvements for males aged 62-90 in the CR using a several stochastic mortality models. We compare quantitatively number of stochastic models explaining improvements in mortality rates in the CR. It is clear that mortality improvements are driven by an underlying process that is stochastic. Numbers of stochastic models have been developed to analyse these mortality improvements. We will deal in models such as Lee-Carter model, Renshaw and Haberman model, Aged-Periodic-Cohort model (APC), Cairns-Blake-Dowd model (CBD) and their extensions. Each model is fitted to the male data between 1968 and 2011. Our analysis focuses on mortality at higher ages (62-90), given our interest in pensionrelated applications. By the Bayes Information Criterion (BIC) we find that an extension of the Cairns- Blake-Dowd (CBD) model fits the Czech Republic male’s data best. eng
dc.format p. 113-116 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Springer eng
dc.relation.ispartof Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance - MAF 2014 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject mortality, constraints, Bayes Information Criterion, force of mortality, eng
dc.subject úmrtnost, Bayesovo informačné kriterium, intenzita umrtnosti, omezení cze
dc.title Stochastic Mortality Models. Application to CR mortality data eng
dc.title.alternative Stochastické modely umrtnosti. Aplikace pro data České republiky. cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Proces stárnutí je velkou výzvou pro mnoho evropských zemí, a to bez výjimky i České republiky (ČR), a to přináší finanční rizika v oblastech, jako je sociální politika, důchody a zdravotní péči. Motivací tohoto článku je porovnat různé modely úmrtnosti. Pokusili jsme se vysvětlit úmrtnost mužů ve věku 62 až 90 v ČR s využitím několika stochastických modelů úmrtnosti. Porovnáváme kvantitativně několik stochastických modelů vysvětlujících vývoj úmrtnostních poměrů v ČR. Bylo vyvinuta několik stochastických modelů pro analýzu těchto úmrtnosti. Budeme se zabývat modely, jako je Lee-Carter model, Renshaw a Haberman Model, APC-model, Cairns-Blake-Dowd model (CBD) a jejich rozšíření. Každý model je vybaven daty mezi 1968 a 2011. Naše analýza se zaměřuje na mortalitu u vyšších věkových kategorií (62-90), vzhledem k našemu zájmu v aplikacích souvisejích s penzijním zabezpečením. Dle Bayesova informačního kritéria (BIC), jsme zjistili, že rozšíření Cairns- Blake-Dowd (CBD) modelu je nevyhovujícím. cze
dc.event Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance - MAF 2014 (22.04.2014 - 24.04.2014) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID EE2.3.30.0058/Rozvoj kvalitních vědeckovýzkumných týmů na Univerzitě Pardubice/ ROUTER eng
dc.identifier.obd 39872730


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account