Relation of economic performance and creation of sources of consumption in regions of the European Union

Show simple item record

dc.contributor.author Kraftová, Ivana
dc.contributor.author Matěja, Zdeněk
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:18Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:18Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-80-553-2015-1 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66418
dc.description.abstract The development of consumption source indicators and performance of NUTS 2 in the EU for a period from 2000 to 2009 is investigated considering Krugman’s idea of living standards increasing based on levels of worker performance related to EU policy convergence. We aim to assess correlations of selected indicators and compare the dynamics of their development for the whole sample, to evaluate the effectiveness of EU regional policy and to discuss the possible modification of its instruments. eng
dc.format p. 461-470 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Technická univerzita v Košiciach eng
dc.relation.ispartof Proceedings from 5th Central European Conference in Regional Science eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Convergence policy of EU eng
dc.subject NUTS 2 regions eng
dc.subject economic performance eng
dc.subject sources of individual consumption eng
dc.subject konvergenční politika EU cze
dc.subject regiony NUTS 2 cze
dc.subject ekonomická výkonnost, zdroje individuální spotřeby cze
dc.subject zdroje individuální spotřeby cze
dc.title Relation of economic performance and creation of sources of consumption in regions of the European Union eng
dc.title.alternative Relace ekonomické výkonnosti a tvorby zdrojů spotřeby v regionech Evropské unie cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Ve vazbě na Krugmanovu myšlenku o zvyšování životního standardu v závislosti na úrovni výkonnosti na pracovníka je v návaznosti na konvergenční politiku EU v článku věnována pozornost vývoji úrovně indikátorů zdrojů spotřeby a výkonnosti NUTS 2 současných zemí EU za desetileté období 2000-2009. Cílem analýzy je posoudit korelaci zvolených indikátorů a komparovat dynamiku jejich vývoje za celý vzorek regionů. Účelem analýzy je přispět k hodnocení účinnosti regionální politiky EU, resp. k diskuzi o možné modifikaci jejích nástrojů. cze
dc.event 5th Central European Conference in Regional Science (05.10.2014 - 08.10.2014) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://www3.ekf.tuke.sk/cers/files/zbornik2014/proceedings2014/index.htm
dc.project.ID SGSFES_2014002/Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti "Hospodářská politika a správa" eng
dc.identifier.wos WOS:000379207200045
dc.identifier.obd 39871693


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account