Czech Protestants and National Identity: Commemorating Jan Hus in 1869

Show simple item record

dc.contributor.author Pabian Petr
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:18:59Z
dc.date.available 2016-11-14T08:18:59Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.issn 0015-1831
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66362
dc.description.abstract In this essay, I will first describe what Czech Protestants expected from the 1869 commemoration of Jan Hus; then how these expectations played out in the public celebrations of the anniversary and, finally, how and why their hopes were frustrated. Contrary to the original expectations of Protestant leaders, the commemoration of the Jan Hus anniversary confirmed the marginal and peripheral position of Protestantism within the national community instead of overcoming it. In addition, the intensive involvement of some Protestant leaders in the liberal commemorative events elicited criticism from the more confessional Protestant elites and thus created a rift within the Protestant community. eng
dc.format p. 221-228 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Filosofický ústav AV ČR eng
dc.relation.ispartof Filosofický časopis, volume Supplem. I, issue: Supplem. I eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Jan Hus anniversary, national identities, Czech Protestants eng
dc.subject Jan Hus, národní identity, český protestantismus cze
dc.title Czech Protestants and National Identity: Commemorating Jan Hus in 1869 eng
dc.title.alternative Český protestantismus a národní identita: husovské oslavy v roce 1869 cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Několik vůdčích postav českého protestantismu se velmi aktivně zapojilo ho oslav výročí narození Jana Husa v roce 1869. Jejich cílem bylo propagovat centrální roli protestantismu v české národní identitě. Oslavy však ve svém důsledku naopak posílily marginální pozici české protestantské komunity. Navíc je z analýzy dobového diskursu zřejmé, že Jan Hus nebyl jednotící postavou pro české národní hnutí, stejně jako neexistovala jednotná česká národní identita. Naopak, existovalo několik soupeřících pojetí českého národa a českých národních dějin: v článku analyzované protestantské soupeřilo s liberálním a katolickým. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.obd 39866956


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account