Markery jaterního poškození

Show simple item record

dc.contributor.advisor Červinková, Zuzana
dc.contributor.author Pulkrábková, Barbora
dc.date.accessioned 2016-10-17T07:12:52Z
dc.date.available 2016-10-17T07:12:52Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65948
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá markery jaterního poškození. První část práce nás seznamuje s anatomií jater, včetně jaterních buněk a funkce jater. Základní funkce jater lze dělit na metabolické, sekreční a biotransformační. Druhá část se věnuje jednotlivým markerům a jejich detekci. V práci je zařazena i kapitola, která se věnuje nově používaným markerům. Biochemická vyšetření enzymových aktivit patří mezi nejvýznamnější ukazatele jaterního poškození. Závěrečná část práce popisuje jaterní poškození a onemocnění jater. cze
dc.format 55 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject játra cze
dc.subject poškození jater cze
dc.subject jaterní markery cze
dc.subject biomarkery cze
dc.subject enzym cze
dc.subject Liver eng
dc.subject liver injury eng
dc.subject liver disease eng
dc.subject liver markers eng
dc.subject biomarkers eng
dc.subject enzyme eng
dc.title Markery jaterního poškození cze
dc.title.alternative Markers of liver injury eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-24
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis is concerned with markers of liver injury. The first part of my work describes anatomy of the liver including liver cells and functions of the liver. Basic liver functions can be divided into metabolic, secretory and biotransformation. Second part is about particular markers and their detection. Also a chapter dealing with newly introduced markers is included. Biochemical assessments of enzymatic activities belong to most important markers of liver damage. Final part of the thesis describes liver injury and liver disease. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34827
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce.~2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 30131
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account