Role reaktivních forem kyslíku v metabolismu erytrocytů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roušar, Tomáš
dc.contributor.author Studená, Silvie
dc.date.accessioned 2016-10-17T07:12:51Z
dc.date.available 2016-10-17T07:12:51Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65943
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá pro- i antioxidačními reakcemi v lidských červených krvinkách. V úvodu této práce je popsán obecný pohled na reaktivní formy kyslíku a volné radikály. Zbytek práce se zaměřuje na působení, vznik a odstranění těchto reaktivních forem, jejich patologické reakce v membráně erytrocytu a oxidačně-redukční vlastnosti hemoglobinu. Dále informuje o rozvoji a vzniku onemocněních způsobených oxidačním poškozením erytrocytů. cze
dc.format 47 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject reaktivní formy kyslíku cze
dc.subject antioxidanty cze
dc.subject hemoglobin cze
dc.subject erytrocyty cze
dc.subject reactive oxygen species eng
dc.subject antioxidants eng
dc.subject hemoglobin eng
dc.subject erythrocytes. eng
dc.title Role reaktivních forem kyslíku v metabolismu erytrocytů cze
dc.title.alternative The role of reactive oxygen species in metabolism of red blood cells eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-24
dc.description.abstract-translated Present bachelor thesis deals with pro- and -anti oxidative reactions in the human red blood cells. At the beginning of this work, there is described a general review of reactive oxygen species and free radicals. The following parts of the work focus on effects, production and removal of these reactive forms and their pathologic reactions in the membrane of erythrocytes and oxidation-reductive characteristics of hemoglobin. The work also describes induction and development of the diseases caused by oxidative damage of erythrocytes. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34810
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 30101
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account