Sgrafitová výzdoba vstupní věže zámeckého pivovaru v Litomyšli

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Vojtěchovský, Jan
dc.contributor.author Ferdus, Anna
dc.date.accessioned 2016-10-14T11:01:14Z
dc.date.available 2016-10-14T11:01:14Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-08-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65915
dc.description.abstract Diplomová práce je v první části zaměřena na umělecko-historický rozbor sgrafitové výzdoby vstupní pivovarské věže na zámku v Litomyšli a koncepci její výzdoby. Zabývá se jak stavební historií pivovaru, tak ikonografickou a námětovou rovinou výzdoby pivovarské věže a jejími objednateli. Závěrem jsou uvedeny příklady analogické sgrafitové výzdoby v České republice. Druhá část diplomové práce se zabývá restaurováním části sgrafitové výzdoby na jihovýchodní fasádě vstupní věže zámeckého pivovaru v Litomyšli. Dokumentuje průzkum a restaurátorský zásah, který byl na části těchto sgrafit proveden. Tato sgrafitová výzdoba s figurálními náměty, se nachází ve dvou nikách vpravo od vstupního portálu jihovýchoní fasády. Sgrafita na pivovarské věži pocházejí původně z doby kolem roku 1630 a nechal je provést Vratislav Eusebius z Pernštejna. Koncem 70. let 20. století byla sgrafita restaurována a doplněna restaurátorským týmem Olbrama Zoubka. cze
dc.format 168 s., 30 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject sgrafita cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject pivovar cze
dc.subject Litomyšl cze
dc.subject Pernštejnové cze
dc.subject sgraffito eng
dc.subject restoration eng
dc.subject brewery eng
dc.subject Litomyšl eng
dc.subject Lords of Pernstejn eng
dc.title Sgrafitová výzdoba vstupní věže zámeckého pivovaru v Litomyšli cze
dc.title.alternative Sgraffito decoration of the entrance Brewery Tower of the Litomyšl Castle eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2016-09-23
dc.description.abstract-translated The diploma thesis focuses in the first part on art history research of the sgraffito decoration on the Entrance Brewery Tower of Litomyšl Castle and conception of its ornamentation. The thesis, furthermore, deals with the building history of the brewery, iconography and motifs with which the Brewery Tower was decorated and the Brewery commissioners. The first part of the thesis is concluded by listing analogous examples of the time-related sgraffito images in the Czech Republic. The second part of the diploma thesis describes the restoration process of a part of the sgraffito on the southeast facade of the Entrance Brewery Tower of Litomyšl Castle. It documents the survey and restoration intervention done on this part of the sgraffito decoration. The sgraffito depicting figurative scenes is located in two niches on the right side of the entrance gate of the southeast facade. The original sgraffito images on the Entrance Brewery Tower are dated back to around the year 1630 and they were comissioned by Vratislav Eusebius of Pernštejn. In the late 1970s the sgraffito decoration was restored and reconstructed by the team of restorers led by Olbram Zoubek. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D35122
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 30441


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet