Komplexní restaurování starého tisku Georgica Curiosa z roku 1716

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slovik, Radomír
dc.contributor.author Jadlovská, Anežka
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:15:38Z
dc.date.available 2016-09-23T05:15:38Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-08-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65908
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce je komplexní restaurování starého tisku z roku 1716. Kniha pochází ze sbírek Muzea středního Pootaví ve Strakonicích. Jedná se o německy tištěnou knihu s titulem Georgica Curiosa. Autorem je rakousko-německý spisovatel Wolf Helmhardt von Hohberg. Georgica Curiosa je zemědělsky zaměřená encyklopeická příručka, kterou tvoří tři bohatě ilustrované svazky. Restaurovaným objektem byl svazek první. Bakalářská prce je koncipovaná jako rozšířená restaurátorská práce,jejíž nedílnou součástí je typologický popis, popis poškození, dále jednotlivé kroky restaurování, seznam materiálů a navrhované podmínky uložení. Velkou částí práce jsou textové obrazové přílohy, které doplňují text. cze
dc.format 107 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject restaurování cze
dc.subject konzervace cze
dc.subject kniha cze
dc.subject starý tisk cze
dc.subject Georgica Curiosa cze
dc.subject Wolf Helmhardt von Hohberg cze
dc.subject mědirytina cze
dc.subject restoration eng
dc.subject conservation eng
dc.subject book eng
dc.subject old print eng
dc.subject copper engraving eng
dc.title Komplexní restaurování starého tisku Georgica Curiosa z roku 1716 cze
dc.title.alternative Restoration of the Georgica Curiosa from year 1716 eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-09-13
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with comprehensive restoration of old print called Georgica Curiosa. The book comes from Museum of Střední Pootaví in Strakonice and was printed in Germany. An author is Wolf Helmhardt von Hohberg. Georgica Curiosa is an encyclopeadic handbook focused on farming and countryside. The book is composed of three ilustrated volumes. The subject of restoration is the first volume from work. The bachelor thesis is enlarged documentation of restoration, what includes descriptions of typology and damage, aim of restoration, restoration works, recommended conditions for storage of the object and a list of used materials and chemicals. At the end, there are text and image attachments with extensive photodocumentation. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D35110
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 31771
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account