Restaurování sochy anděla ze sousoší sv. Jana Nepomuckého z Pohořelce, konzerování sochy sv. Josefa z Kolína

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ďoubal, Jakub
dc.contributor.author Glaserová, Michaela
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:15:31Z
dc.date.available 2016-09-23T05:15:31Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-08-16
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65905
dc.description.abstract Bakalářská práce obsahuje praktickou a teoretickou část. Praktická část se skládá z restaurátorských dokumentací dvou restaurovaných objektů. Nejprve se zabývá restaurováním sochy anděla ze sousoší sv. Jana Nepomuckého v Praze na Pohořelci. Dále pak restaurátorským zásahem na soše sv. Josefa z Kolína. Každá tato část se zaměřuje na základní popis památky a její stav. Další kapitoly jsou věnovány průzkumu památky, koncepci restaurování a navrhovanému postupu prací. Následuje samotný restaurátorský zásah s doloženou grafickou a fotografickou dokumentací. Teoretická část se zabývá testováním fyzikálních vlastností tmelů na bázi hydraulického vápna, které jsou kompatibilní pro vápenec. cze
dc.format 210 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Restaurování cze
dc.subject konzervování cze
dc.subject sousoší sv. Jana Nepomuckého cze
dc.subject anděl cze
dc.subject pískovec cze
dc.subject socha sv. Josefa cze
dc.subject mušlový vápenec cze
dc.subject hydraulické vápno cze
dc.subject Restoration eng
dc.subject conservation eng
dc.subject sculptural groupe of St. John of Nepomuk eng
dc.subject angel eng
dc.subject sandstone eng
dc.subject statue of St. Joseph eng
dc.subject shelly limestone eng
dc.subject hydraulic lime eng
dc.title Restaurování sochy anděla ze sousoší sv. Jana Nepomuckého z Pohořelce, konzerování sochy sv. Josefa z Kolína cze
dc.title.alternative Restoration of the statue of the angel from Saint Jan Nepomuk sculptural group in Pohořelec, conservation of the Saint Joseph statue from Kolín eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-09-14
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis consists of practical and theoretical part. The practical part contains restoration documentation of two restored objects. Firstly, it deals with restoration of an angel from sculptural group of St. John of Nepomuk in Prague Pohořelec. Secondly, it focuses on restoration action on statue of St. Joseph from Kolín. Both parts include basic description of the sight and its condition. Other chapters deal with research of the sight, conception of restoration and suggested process of work. Subsequently the restoration action with graphic and photographic documentation is presented. The theoretical part deals with testing of physical characteristic of cements on the basis of hydraulic lime which are compatible with a limestone. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D35108
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 31797
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account