Role sociálního pracovníka v nízkoprahovém zařízení pro děti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Faltová, Barbora
dc.contributor.author Stuchlíková, Jana
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:15:13Z
dc.date.available 2016-09-23T05:15:13Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-07-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65892
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena zejména na specifika práce sociálního pracovníka v nízkoprahovém zařízení pro děti. Součástí teoretické části je charakteristika nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, standardů kvality nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, sociálně patologických jevů, které se nejčastěji v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež vyskytují. Stěžejním pojmem bakalářské práce je také profese sociálního pracovníka, jeho dovednosti, předpoklady, které jsou důležité nejen obecně pro sociální práci, ale také pro práci s dětmi. Výzkumná část je zaměřena na prezentaci výsledků dotazníkového šetření. Hlavním cílem výzkumné části bylo: Zjistit specifika práce sociálního pracovníka v nízkoprahovém zařízení pro děti. cze
dc.format 70 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject nízkoprahová zařízení pro děti a mládež cze
dc.subject sociální práce cze
dc.subject sociální pracovníci cze
dc.subject sociálně patologické jevy cze
dc.subject Low-Threshold Facilities for Children and Teen-agers eng
dc.subject social workers eng
dc.subject social work eng
dc.subject Social Pathologic Phenomena eng
dc.title Role sociálního pracovníka v nízkoprahovém zařízení pro děti cze
dc.title.alternative Social worker's role in a Low-Threshold Facility for Children eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Michková, Adéla
dc.date.accepted 2016-09-07
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis is focused on the specifics of the role of social workers in children's facilities with low-thresholds. The theory consists of the definition of low-threshold facility for children and young people, the quality standards of these facilities and the socio-pathological phenomena most frequently occurring in low-threshold facilities for children and young people. An important part of this thesis focuses on the profession of social workers, their skills and knowledge, which are important not only in general for carrying out social work, but also for working with children. The research part of this work examines the results of a survey. The main aim of the research was to find and define the specific aspects of the role which social workers have in low-threshold facilities for children. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35269
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.identifier.stag 30955
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account