Vliv onkologického onemocnění na život rodiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Faltová, Barbora
dc.contributor.author Magnusková, Ivana
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:15:10Z
dc.date.available 2016-09-23T05:15:10Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-07-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65886
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována tématu onkologického onemocnění v rodině. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou charakterizovány pojmy kvalita života, zdraví a nemoc, rodina a onkologické onemocnění. Práce také obsahuje téma sociální služby a finanční pomoc, kde jsou uvedeny druhy pomoci a podpory rodinám, které se dostaly do tíživé finanční a psychosociální situace vlivem onkologického onemocnění. Praktická část prezentuje výsledky kvantitativního výzkumného šetření v rodinách, ve kterých se vyskytlo zhoubné onkologické onemocnění. cze
dc.format 93 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject kvalita života cze
dc.subject rodina cze
dc.subject onkologické onemocnění cze
dc.subject sociální služby cze
dc.subject finanční pomoc cze
dc.subject quality of life eng
dc.subject family eng
dc.subject oncological diseases eng
dc.subject social services eng
dc.subject financial assistance eng
dc.title Vliv onkologického onemocnění na život rodiny cze
dc.title.alternative Influence of oncological disease on family life eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Macková, Marie
dc.date.accepted 2016-09-06
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is devoted to the topic of oncological diseases in the family. The work is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part are characterized terms of quality of life, health and illness, family and oncological diseases. Work also includes the topic of social services and financial assistance, which lists the types of assistance and support to families who were experiencing difficult financial and psychosocial situation due to oncological diseases. The practical part presents the results of quantitative research in families in which there´re malignant cancer disease. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35276
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.identifier.stag 30943
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account