Informovanost o možnostech zdravotně sociální péče pro klienty s celiakií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kmentová, Kateřina
dc.contributor.author Hegerová, Markéta
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:15:08Z
dc.date.available 2016-09-23T05:15:08Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-07-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65881
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na Informovanost o možnostech zdravotně sociální péče klientů s celiakií u dospělých osob. Práce je členěna na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou shrnuty základní poznatky nemoci, historie, diagnostika, formy, rizika, přidružené choroby a léčba. Další kapitoly jsou věnovány zdravotní a sociální stránce. Výzkumná část bakalářské práce je zaměřena na informovanost dospělých klientů s celiakií. Výzkum byl proveden v Klubu zdraví na Vysočině. Pomocí dotazníkového šetření jsem zjišťovala, jaká je informovanost klientů s celiakií o zdravotní a sociální péči při této nemoci. cze
dc.format 71 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject celiakie cze
dc.subject lepek cze
dc.subject klienti s celiakií cze
dc.subject bezlepková dieta cze
dc.subject sociální služby cze
dc.subject organizace cze
dc.subject celiac disease eng
dc.subject gluten eng
dc.subject clients with celiac disease eng
dc.subject gluten-free diets eng
dc.subject social service eng
dc.subject organizations eng
dc.title Informovanost o možnostech zdravotně sociální péče pro klienty s celiakií cze
dc.title.alternative Awareness of the health and social care possibilities for clients with celiac disease annotation eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Petržílková, Helena
dc.date.accepted 2016-09-05
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the awareness of the potential health and social care clients with celiac disease in adults. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part summarizes basic knowledge of the disease, history, diagnostics, forms, risks associated with the disease and treatment. Other chapters are devoted to health and social site. The practical part of the thesis is focused on the awareness of adult clients with celiac disease. The research was conducted the Health Club in the Highlands. Use the questionnaire to find out about the celiac awareness of health and social care in this disease. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35260
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.identifier.stag 30936
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account