Ekologicky přijatelné třaskaviny

Show simple item record

dc.contributor.author Musil, Tomáš
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:14:50Z
dc.date.available 2016-09-23T05:14:50Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-07-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65873
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá přípravami a testováním ekologicky přijatelných třaskavin, protože v současné době se na poli třaskavin hojně využívají sloučeniny s obsahem těžkých kovů. Proto byly ověřovány jak postupy na sloučeniny získané z literárních zdrojů, tak i syntéza naprosto nových a zatím neprobádaných sloučenin. Tato práce je zaměřena především na třaskaviny na bázi tetrazolů a soli triazinových derivátů. Z vlastností je důraz kladen na zkoumání a popis tepelné stability a stanovení citlivosti ke vnějším podnětům. U sloučenin, které svými projevy a vlastnostmi nejvíce odpovídaly kritériím, byl proveden test minimální mezné náplně. Z pohledu rizika syntézy byl kladen důraz zejména na jednoduchost jednotlivých kroků. Současně je věnována pozornost i krystalografické studii a vlivu krystalické struktury na vlastnosti studovaných látek. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject třaskaviny cze
dc.subject triaziny cze
dc.subject tetrazoly cze
dc.subject DTA cze
dc.subject krystalografie cze
dc.subject citlivostní testy. cze
dc.subject Primary explosives eng
dc.subject triazines eng
dc.subject tetrazoles eng
dc.subject DTA eng
dc.subject krystallography eng
dc.subject sensitivity testing. eng
dc.title Ekologicky přijatelné třaskaviny cze
dc.title.alternative Green Primary Explosives eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Kulhánek, Jiří
dc.contributor.referee Liška, František
dc.contributor.referee Valenta, Pavel
dc.date.accepted 2016-09-15
dc.description.abstract-translated This dissertation deals with synthesis and testing of green primary explosives, because at present most companies are still using and producing primary explosives based on heavy metals. Experimental section includes the synthesis and procedures based on literature sources and testing the synthesis of new unexplored compounds. This thesis is focused on primary explosives based on tetrazoles derivatives and salts of triazines derivatives. From these properties we have found the most preferred thermal stability analysis and testing of sensitivities to mechanical stimuli. The compounds whose symptoms correspond the most with criteria were tested for ignition efficiency. Crystallographic study was performed to discuss the properties of this studied compound. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Organická technologie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35430
dc.thesis.degree-program Chemie a chemické technologie cze
dc.rights.physicalunit pouze se souhlasem katedry cze
dc.identifier.stag 32002
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account