Municipální rozpočet vybrané obce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Seinerová, Kateřina
dc.contributor.author Šisler, Daniel
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:13:39Z
dc.date.available 2016-09-23T05:13:39Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65831
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá municipálním rozpočtem obce Dolní Dobrouč. Cílem práce je analýza rozpočtu v letech 2006 až 2015 s výhledem do následujících dvou let. V první části je představena veřejná správa. Další část popisuje obec jako samosprávný celek se svojí působností. Navazuje teorie rozpočtu s jeho příjmy a výdaji. Ve čtvrté části je představena obec Dolní Dobrouč. Další dvě části jsou věnovány příjmům a výdajům rozpočtu obce a jejich analýze. cze
dc.format 51 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject samospráva cze
dc.subject obce cze
dc.subject rozpočet cze
dc.subject regresní analýza cze
dc.subject self government eng
dc.subject municipalities eng
dc.subject budget eng
dc.subject regression analysis eng
dc.title Municipální rozpočet vybrané obce cze
dc.title.alternative Municipal budget of selected municipality eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-09-05
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the municipality budget of Dolní Dobrouč. The aim of the thesis is to analyze the budget in years from 2006 to 2015 with prediction for next the two years. The first part introduces the public management. The next part describes the municipality as a local government with its activity. The work continues with the theory of a budge with its revenues and expenses. In the fourth part Dolní Dobrouč is introduced. The next two parts are dedicated to revenues and expenses of the municipality and their analysis. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36323
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.identifier.stag 29285
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account