Vliv transferu znalostí na inovační výkonnost podniků - mezinárodní srovnání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Petr
dc.contributor.author Krausová, Michaela
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:12:39Z
dc.date.available 2016-09-23T05:12:39Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65774
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá analýzou vlivu transferu znalostí na inovační výkonnost podniků ve vybraných zemích. V první části se práce zabývá potřebou rozvoje podniků, konkurenceschopností a znalostním a inovujícím podnikem. V další části jsou charakterizovány determinanty inovační výkonnosti. Závěrečná část analyzuje data získaná empirickým šetřením se zaměřením na transfer znalostí. Na základě analýzy jsou udělena doporučení pro další rozvoj. cze
dc.format 68 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject inovace cze
dc.subject znalosti cze
dc.subject transfer znalostí cze
dc.subject inovační výkonnost cze
dc.subject podniky cze
dc.subject innovation eng
dc.subject knowledge eng
dc.subject knowledge transfer eng
dc.subject innovative performance eng
dc.subject companies eng
dc.title Vliv transferu znalostí na inovační výkonnost podniků - mezinárodní srovnání cze
dc.title.alternative Impact of knowledge transfer on the innovative performance of companies - an international comparison eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Novotný, Josef
dc.date.accepted 2016-09-12
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the analysis of the impact of knowledge transfer on the innovative performance of enterprises in selected countries. At first, it is centered on the need of companies' development, competitiveness and knowledge and innovative company. Then the determinants of innovative performance are explained. The final part analyses data which were collected by empiric survey with focus on knowledge transfer. The recommendations for further development are given based on the analysis. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35360
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 29716
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account