Ukazatele pro hodnocení výkonnosti podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Myšková, Renáta
dc.contributor.author Kárník, Filip
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:12:38Z
dc.date.available 2016-09-23T05:12:38Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65772
dc.description.abstract Práce je zaměřena na analýzu ukazatelů výkonnosti podniku. V úvodní části práce je stručnou formou pojednáno o výkonnosti podniku, jejích cílech a uživatelích. Následně jsou vymezeny a charakterizovány vybrané metody a ukazatele pro hodnocení výkonnosti. V praktické části práce jsou potom získané znalosti aplikovány na reálnou situaci vybrané společnosti. Na základě získaných informací jsou formulovány konkrétní závěry. V konečné části práce jsou zjištěné výsledky shrnuty a jsou navrženy opatření ke zlepšení stávajícího stavu. cze
dc.format 107 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights 1. část bez omezení, 2. část nepřístupná cze
dc.subject výkonnost podniku cze
dc.subject metody měření výkonnosti cze
dc.subject balanced scorecard cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject company performance eng
dc.subject methods for evaluating the company performance eng
dc.subject balanced scorecard eng
dc.subject financial analysis eng
dc.title Ukazatele pro hodnocení výkonnosti podniku cze
dc.title.alternative Indicators for evaluating the comapny performance eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Novotná, Jitka
dc.date.accepted 2016-09-12
dc.description.abstract-translated This theses is focused on the analysis of indicators of company performance. In the first part there is briefly characterized company performance, its goals and users. Subsequently there are in detail defined and described selected methods for evaluating the company performance. In the practical part of this thesis, there are acquired theoretical knowledge applied to a real situation of the selected company. Based on the gathered information there are formulated specific conclusions. In the final part there are suggested solutions, which should help to enhance the current situation. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35083
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 29611
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account