Zpracování účetní uzávěrky ve vybraném podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honková, Irena
dc.contributor.author Tauchmanová, Ilona
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:12:32Z
dc.date.available 2016-09-23T05:12:32Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-08-15
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65761
dc.description.abstract Tato diplomová práce s názvem: Zpracování účetní uzávěrky ve vybraném podniku pojednává o zpracování uzávěrkového procesu, na který navazuje zpracování účetní uzávěrky v konkrétním podniku. Teoretická část je rozdělena do 3 hlavních kapitol, ve kterých jsou popsány základní pojmy v rámci účetnictví a jeho platných pravidel; podrobný popis zpracování uzávěrkového procesu, a na závěr zpracování účetní uzávěrky. Čtvrtá kapitola se zabývá teoretickou části z praktického hlediska. Informace obsažené v teoretické části jsou prakticky předvedeny na konkrétní společnosti. cze
dc.format 66 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject účetní jednotky cze
dc.subject účetní uzávěrky cze
dc.subject účetní závěrky cze
dc.subject rozvaha cze
dc.subject výkaz zisků a ztrát cze
dc.subject společnosti cze
dc.subject accounting units eng
dc.subject closing the books eng
dc.subject financial statement eng
dc.subject balance sheet eng
dc.subject profit and loss account eng
dc.subject companies eng
dc.title Zpracování účetní uzávěrky ve vybraném podniku cze
dc.title.alternative Processing of financial statements of the chosen company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Veverka, Jiří
dc.date.accepted 2016-09-12
dc.description.abstract-translated This thesis titled: Processing of financial statements of the chosen company deals with the processing closing process, which builds processing accounts for a specific company. The theoretical part is divided into three main chapters , which describe the basic concepts within the accounting system and rules in force; a detailed description of the processing closing process , and finally the processing of accounts. The fourth chapter deals with the theoretical part practical terms. The information contained in the theoretical part are practically demonstrated on a specific company. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35073
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 28805
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account