Porovnání fixativů pro techniku pastel

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hurtová, Alena
dc.contributor.author Beranová, Kateřina
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:11:55Z
dc.date.available 2016-09-23T05:11:55Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-08-19
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65737
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na porovnání fixativů pro techniku suchý pastel. Testovány byly fixační roztoky vyziny, akrylátové pryskyřice Paraloid B 72 a derivátů celulózy, konkrétně hydroxypropylcelulózy Klucel E, Klucel G a metylhydroxyetylcelulózy Tylose MH 300. Zvolena byla šetrná aplikační metoda pomocí ultrazvukového minizmlžovače pro nanášení fixativ na modelové vzorky. Zkoumána byla účinnost jednotlivých fixačních roztoků a sledovány byly barevné i strukturální změny pastelové vrstvy po aplikaci fixativ. Působením urychleného stárnutí světlem a vlhkým teplem byla vyhodnocena odolnost vůči stárnutí. cze
dc.format 223 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject pastel cze
dc.subject fixace cze
dc.subject ultrazvukový zmlžovač cze
dc.subject hydroxypropylcelulóza cze
dc.subject metylhydroxyetylcelulóza cze
dc.subject vyzina cze
dc.subject Paraloid B 72 cze
dc.subject pastel eng
dc.subject fixation eng
dc.subject ultrasonic mister eng
dc.subject hydroxypropylcellulose eng
dc.subject methylhydroxyethylcellulose eng
dc.subject isinglass eng
dc.subject Paraloid B72 eng
dc.title Porovnání fixativů pro techniku pastel cze
dc.title.alternative The Comparison of fixatives for the pastel technique eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2016-09-21
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on comparison of fixatives for the soft pastel technique. Fixative solutions of isinglass, acrylic resin Paraloid B 72 and cellulose derivatives, namely hydroxypropylcelullose Klucel E, Klucel G and methylhydroxyethylcelullose Tylose MH 300 were tested. A considerate application method using ultrasonic mister was selected for fixation of the model samples. Fixation efficiency for particular fixative solutions was investigated and colour and also structural differences of pastel layer were observed after fixation. Aging resistance was evaluated after the application of accelerated aging induced by light and moist heat. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D35117
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 31782
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account