Predikce indexu kvality ovzduší pomocí LVQ neuronových sítí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Petr
dc.contributor.author Kovařík, Jan
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:11:30Z
dc.date.available 2016-09-23T05:11:30Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-08-14
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65722
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je provést předzpracování dat, navrhnout model predikce indexu kvality ovzduší a verifikovat jej na datech z vybraných lokalit Pardubického a Královehradeckého regionu. Použitá data byla získána z Českého hydrometeorologického ústavu ve třech různých lokalitách v letech 2010-2012. Na základě dat naměřených na třech monitorovacích stanicích, Pardubice Dukla, Pardubice Rosice a Hradec Králové Brněnská, byly modely navrženy tak, aby předpovídaly třídy indexu kvality ovzduší o jeden den dopředu, a to za pomoci neuronových sítí LVQ1 a LVQ3. Výsledky byly porovnány s neuronovými sítěmi RBF a MLP. cze
dc.format 60 s., 10 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject predikce cze
dc.subject index kvality ovzduší cze
dc.subject LVQ neuronové sítě cze
dc.subject neuronové sítě cze
dc.subject prediction eng
dc.subject air quality index eng
dc.subject LVQ neural networks eng
dc.subject neural networks eng
dc.title Predikce indexu kvality ovzduší pomocí LVQ neuronových sítí cze
dc.title.alternative Air Quality Index Prediction Using LVQ Neural Networks eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2016-09-14
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to pre-process data, design models for air quality index prediction and verify them at selected localities of Pardubice and Hradec Kralové region. The used data was obtained from the Czech Hydrometeorological Institute in three different locations in years 2010-2012. Based on the data measured on the three monitoring stations of Pardubice Dukla, Pardubice Rosice and Hradec Králové Brněnská, the models were designed to predict air quality index with the assistance of neural networks LVQ1 and LVQ3. Their performance was compared with RBF and MLP neural networks. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35366
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.identifier.stag 22688
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account