Rizika problémového chování u dětí ve školním prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ehlová, Marcela
dc.contributor.author Bajerová, Kateřina
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:11:11Z
dc.date.available 2016-09-23T05:11:11Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65703
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá riziky problémového chování dětí ve školním prostředí. Práce je členěna do dvou částí, teoretické a výzkumné. Teoretická část pojednává o základních východiscích dané problematiky, tedy o problémovém chování a poruchách chování dětí. V neposlední řadě pak o prostředí, které ovlivňuje vznik a prohlubování problémového chování dětí. Výzkumná část se stává z výzkumného šetření za použití Q-metodologie, která je založena na tom, že respondent má subjektivně rozhodnout o důležitosti výroků jemu předložených a zabývajících se danou tématikou. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject problémové děti cze
dc.subject problémové chování cze
dc.subject poruchy chování cze
dc.subject výchovné prostředí cze
dc.subject Q-metodologie cze
dc.subject problem children eng
dc.subject problem behavior eng
dc.subject behavior disorders eng
dc.subject educational environment eng
dc.subject Q-methodology eng
dc.title Rizika problémového chování u dětí ve školním prostředí cze
dc.title.alternative Risks of Problem Behavior of Children in School Enviroment eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Rýdl, Karel
dc.date.accepted 2016-08-31
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the risk of problem behavior of children in school enviroment. The work is divided into theoretical part and research section. The theoretical part describe the basic phenomena of this area, like is the problem behavior and behavior disorders of children and the environment which can influence causes of problem behavior in children. Research section include the research which using the Q-methodology where the respondent have to subjectively decide about the importance of statements from these issues. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34991
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.identifier.stag 30453
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account