Mobilní informační systém pro ZŠ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilar, Zdeněk
dc.contributor.author Bělina, David
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:10:56Z
dc.date.available 2016-09-23T05:10:56Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-08-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65696
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá informačními systémy pro základní školy. V teoretické části jsou popsány vybrané IS a principy vývoje těchto aplikací na mobilních a webových platformách s využitím frameworku Oracle ADF Web Fusion a OS Android. Praktická část obsahuje analýzu, návrh a vlastní implementaci komplexního informačního systému pro základní školy. cze
dc.format 82 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Informační systém cze
dc.subject Android cze
dc.subject Information system eng
dc.subject Framework eng
dc.subject Oracle eng
dc.subject ADF Web Fusion eng
dc.subject Android eng
dc.subject Java eng
dc.subject SQL eng
dc.subject JSON eng
dc.subject REST eng
dc.subject ORM eng
dc.subject API eng
dc.title Mobilní informační systém pro ZŠ cze
dc.title.alternative Mobile information system for primary schools eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Macháček, Miloslav
dc.date.accepted 2016-09-19
dc.description.abstract-translated The thesis comprises information systems for primary schools. The theoretical part describes selected IS and princips of development these applications for mobile and web platforms with the use of framework of Oracle ADF Web Fusion and OS Android. The practical part contains analysis, design and own implementation of complex information system for primary schools. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D35401
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.identifier.stag 29528
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account