Optimalizace kompresního zpracování u primárního radaru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bezoušek, Pavel
dc.contributor.author Borůvka, Tomáš
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:10:45Z
dc.date.available 2016-09-23T05:10:45Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-08-19
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65688
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá optimalizací kompresního zpracování signálu impulsního primárního koherentního radaru s frekvenční modulací impulsu. V prvních kapitolách jsou popsány základní vlastnosti radaru a radarového signálu a okolnosti, ovlivňující kvalitu jeho kompresního zpracování. V další části práce je na základě experimentálně zjištěných přenosových vlastností u konkrétního přehledového radaru pro řízení letového provozu navržena optimalizace modulace vysílaného signálu i jeho kompresního vzoru. Optimalizační algoritmy, robustní vůči velkým Dopplerovým posuvům byly ověřeny simulací na počítačovém modelu. Vývojem těchto sofistikovaných optimalizačních algoritmů se podařilo snížit úroveň postranních laloků při minimálních ztrátách kompresního zisku a zlepšit tak schopnost radaru detekovat slabší cíle v blízkosti silnějších. To vše bez nutnosti úpravy HW celého radaru. cze
dc.format 96 s., 12 s. obr. příl.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject primární radar cze
dc.subject frekvenční modulace cze
dc.subject kompresní filtrace cze
dc.subject optimalizace cze
dc.subject primary radar eng
dc.subject frequency modulation eng
dc.subject compression filtering eng
dc.subject optimalization eng
dc.title Optimalizace kompresního zpracování u primárního radaru cze
dc.title.alternative Optimalization of primary radar compression processing eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Konečný, Jiří
dc.date.accepted 2016-09-20
dc.description.abstract-translated The Thesis deals with a compression signal processing optimization in a coherent primary radar using a pulse frequency modulation. In the beginning the basic characteristics of a radar system and its signal are described including factors affecting the pulse compression quality. Further in the work an optimization procedure of the transmitted signal modulation and its compression pattern for a particular Air Traffic Control surveillance radar is proposed based on the experimentally identified radar system transfer function. Optimization algorithms robust to large Doppler shifts were successfully tested using a system simulation on a computer model. The design of these sophisticated algorithms resulted in a better signal time side lobe suppression preserving a minimum compression gain loss provided a better radar detection of small targets in the near vicinity of the larger ones. All that was done without any change of the radar HW. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a řídicí technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D35391
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.identifier.stag 31356
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account