Potisk keramických materiálů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jašúrek, Bohumil
dc.contributor.author Mukha, Liubou
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:25:28Z
dc.date.available 2016-09-02T04:25:28Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-07-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65623
dc.description.abstract Práce je věnována problematice potisku keramických materiálů. Popisuje vlastnosti povrchu keramiky a jejich vliv na průběh tisku. Postihuje historický vývoj tiskových technik a  způsobů přenosu obrazu pro dekorace keramických výrobků. Vysvětluje pojmy přímý a nepřímý potisk keramiky, podrobně probírá každou ze současných tiskových technik používaných v této oblasti. V práci jsou popsané barvy pro potisk keramiky, jejich složení a  vlastnosti, jednotlivé typy a  způsoby zasychání. Jelikož konvenční tiskové barvy se fixují na povrchu keramiky pomocí vypalování, jedna z kapitol je věnována tomuto procesu. Na závěr jsou uvedeny někteří výrobci keramických barev a stručně popsán sortiment jejich produkce. cze
dc.format 39 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject keramika cze
dc.subject tisk cze
dc.subject keramické barvy cze
dc.subject dekál cze
dc.subject výpal cze
dc.subject ceramic eng
dc.subject print eng
dc.subject ceramic inks eng
dc.subject decal eng
dc.subject firing eng
dc.title Potisk keramických materiálů cze
dc.title.alternative Printing on ceramic materials eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-24
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the issue of printing on ceramic materials. It describes attributes of the ceramic surface of the ceramic materials and their influence on the printing progress. It covers historic development of printing techniques and ways of the image transfer for decorating ceramic products. It explains terms as direct and indirect printing of ceramics, it describes in-depth every printing technique used in this sphere. The thesis also deals with colours used for printing of the ceramics, their composition and quality, particular types and ways of drying. As conventional printing inks are fixed on the surface of the ceramics by means of firing, one of the chapters focused on this process. In conclusion, some of ceramic coulour producers are mentioned and there is briefly described their range of products. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35033
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.identifier.stag 30842
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account