Možnosti financování aktivit v potravinářském a chemickém průmyslu z prostředků evropských fondů v programovém období 2014 - 2020 z vybraného operačního programu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Košťálová, Jana
dc.contributor.author Petrík, Denis
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:24:49Z
dc.date.available 2016-09-02T04:24:49Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65599
dc.description.abstract V bakalářské práci jsou popsány možnosti využití fondů Evropské unie pro financování aktivit v chemickém a potravinářském průmyslu. V první části jsou zahrnuty základní informace o Evropské unii a její regionální politice. Náplní druhé části je charakteristika vztahu České republiky a Evropské unie v oblasti využití fondů Evropské unie a shrnutí základních podmínek aktuálního programového období. Třetí část přibližuje konkrétní možnosti financování z vybraných operačních programů z pohledu potravinářského a chemického průmyslu. Praktická část se věnuje představením firmy Proxim s.r.o. a zhodnocení jejich dosavadní aktivit v oblasti čerpání dotací. Následně jsou představeny tři projektové záměry a jeden z nich, zaměřený na marketingovou prezentaci podniku je rozpracován podrobněji v souladu s požadavky výzvy Marketing v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. cze
dc.format 55 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject fondy Evropské unie cze
dc.subject potravinářský a chemický průmysl cze
dc.subject programové období cze
dc.subject projekty cze
dc.subject European Union funds eng
dc.subject chemical and food industry eng
dc.subject programming period eng
dc.subject projects eng
dc.title Možnosti financování aktivit v potravinářském a chemickém průmyslu z prostředků evropských fondů v programovém období 2014 - 2020 z vybraného operačního programu cze
dc.title.alternative Funding possibilities of activities in the chemical and food industries from the European funds in the programming period 2014 - 2020 from the selected operational program eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-22
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis describes possibilities of using European Union funds for financing activities in the chemical and food industries. The first part contains basic information about the European Union and its regional policy. The second part characterizes the relation between the Czech Republic and the European Union in terms of using European Union funds and a summary of the basic conditions of the current programming period. The third part describes specific financing options from selected operational programs in terms of food and chemical industries. The practical part is devoted to the introduction of Proxim s. r. o. and evaluation of its existing activities in the area of subsidies. Then are presented three project plans that the company and one of them, which focuses on marketing presentation of the company, is elaborated in detail in accordance with the requirements of Marketing Challenges in the Operational Programme Enterprise and Innovation for Competitiveness. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35338
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.identifier.stag 30677
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account