Molekulárně-biologické metody detekce patogenů ve vodách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pejchalová, Marcela
dc.contributor.author Pinkasová, Eva
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:24:34Z
dc.date.available 2016-09-02T04:24:34Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65580
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá patogeny, které nalezneme ve vodě a jejich následnou detekcí pomocí molekulárně biologických metod. V první části práce jsou shrnuty základní poznatky o vodě a o jednotlivých patogenech. Dále jsou v této části práce zmíněna typická onemocnění spojená s danými patogeny. Druhá část práce se zabývá jednotlivými metodami, kterými jsme schopni detekovat určité patogeny ve vodě. cze
dc.format 48 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject patogeny cze
dc.subject bakterie cze
dc.subject voda cze
dc.subject molekulárně biologické metody cze
dc.subject PCR cze
dc.subject pathogens eng
dc.subject bacteria eng
dc.subject water eng
dc.subject molecular biological methods eng
dc.title Molekulárně-biologické metody detekce patogenů ve vodách cze
dc.title.alternative Molecular-biological methods for detection of pathogens in water eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-24
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is interested in pathogens, which we can find in water and their detection by molecular biological methods. The first part deals with basic knowledges about water and pathogens. In this part are mentioned typical diseases too. Second part of this work is focused on individual methods, which we can detect specific pathogens. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34826
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 29996
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account