Vakuoly patogenních kvasinek a jejich role v interakci s hostitelem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrušková, Olga
dc.contributor.author Papík, Jakub
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:24:29Z
dc.date.available 2016-09-02T04:24:29Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-24
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65568
dc.description.abstract Vakuoly kvasinek jsou kyselé organely obsahující řadu hydrolytických enzymů zajišťujících degradaci makromolekul. Představují zásobárnu látek, jako jsou aminokyseliny nebo anorganické ionty. Hrají také důležitou roli v regulaci pH a při stresu. Kvasinky rodu Candida jsou široce zastoupeny v přírodě a jako saprofyté jsou běžnou součástí přirozené mikroflóry člověka. Některé druhy však mohou u imunokompromitovaných jedinců vyvolat život ohrožující infekce zvané kandidózy. Pro vznik infekce je nutné překonání bariér a obranných mechanismů hostitele. Vakuoly hrají důležitou roli v přežívání uvnitř buněk imunitního systému hostitele a jejich zabíjení, čímž se podílí na patogenitě kandid. cze
dc.format 49 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject vakuoly cze
dc.subject hydrolázy cze
dc.subject proteázy cze
dc.subject Candida cze
dc.subject autofagie cze
dc.subject vacuoles eng
dc.subject hydrolases eng
dc.subject proteases eng
dc.subject Candida eng
dc.subject autophagy eng
dc.title Vakuoly patogenních kvasinek a jejich role v interakci s hostitelem cze
dc.title.alternative Vacuoles of pathogenic yeasts and their role in the interaction with their hosts eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-23
dc.description.abstract-translated Yeast vacuoles are acidic organelles containing wide range of hydrolytic enzymes, which perform degradation of macromolecules. Vacuoles also serve as a storage of amino acids or anorganic ions and play a key part in pH regulation and survival during stress. Yeasts of the genus Candida are widely distributed in nature and are common saprophytic components of the normal human microflora. However, some of the species can cause life-threating infection called candidiasis in imunocompromised patients. In order to cause the infection, Candida has to penetrate host barriers and evade the host immune defense mechanisms. Vacuoles play a significant role during survival in host immune cells and their desctruction, and thus contribute to pathogenicity of Candida species. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34878
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 29970
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account