Epitopové mapování pomocí fágových peptidových knihoven

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jankovičová, Barbora
dc.contributor.author Ščudlová, Alena
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:24:08Z
dc.date.available 2016-09-02T04:24:08Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65525
dc.description.abstract Práce je věnována technikám mapování epitopů, tedy konkrétních oblastí antigenu, na které se váží specifické protilátky. Velmi užitečným nástrojem pro mapování epitopů protilátek jsou fágové peptidové knihovny zahrnující geneticky upravené bakteriofágy prezentující na svém povrchu miliony peptidů s randomizovanými sekvencemi. Protilátky jsou schopny z těchto knihoven vybrat peptidy odpovídající specifity s přijatelnou afinitou pro jejich paratopy. Identifikace a charakterizace epitopů je významná zejména pro různé diagnostické a terapeutické účely zahrnující výrobu vakcín. cze
dc.format 63 str.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Epitopy cze
dc.subject epitopové mapování cze
dc.subject fágové peptidové knihovny cze
dc.subject bakteriofág cze
dc.subject Epitope eng
dc.subject epitope mapping eng
dc.subject phage peptide libraries eng
dc.subject bacteriophage eng
dc.title Epitopové mapování pomocí fágových peptidových knihoven cze
dc.title.alternative Epitope mapping using Phage Display Libraries eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-24
dc.description.abstract-translated Work is devoted to the techniques of mapping of the epitopes, namely the specific regions of an antigen, to which specific antibodies bind. Phage peptide libraries including genetically modified bacteriophages displaying on their surface millions of peptides with randomized sequences represent very useful tool for mapping antibody epitopes. The antibodies are capable to select from these libraries peptides having corresponding specifity and reasonable affinity for their paratopes. Identification and characterization of the epitopes is significant particularly for various diagnostic and therapeutic purposescomprising vaccine production. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34886
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 25244
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account