Gastronomická technika Sous-vide a její mikrobiologické aspekty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pejchalová, Marcela
dc.contributor.author Pištorová, Klára
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:23:40Z
dc.date.available 2016-09-02T04:23:40Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-07-18
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65495
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřená na novou gastronomickou metodu sous-vide, která zachovává barvu, chuť, strukturu a vůni původní čerstvé potraviny. Příprava se provádí za nízkých teplot s důrazem na použití čerstvých potravin. Podstatou metody sous-vide je vaření ve vakuu. Ve své bakalářské práci seznamuji s principem metody sous-vide, popisem vodních lázní a přístrojového zařízení. Tato práce se také zabývá metodou sous-vide z pohledu mikrobiologie a možného výskytu bakterií v pokrmech připravených touto metodou. Byly studované především bakterie Clostridium botulinum, Listeria monocytogenes, Salmonella a Staphylococcus aureus. V práci je dále popisována ztráta hmotnosti během úpravy touto metodou ve srovnání s klasickými vysokoteplotními metodami (pečením). cze
dc.format 35 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject sous-vide cze
dc.subject teploty cze
dc.subject bakterie cze
dc.subject potraviny cze
dc.subject vakuum cze
dc.subject vodní lázně cze
dc.subject Sous-vide eng
dc.subject temperature eng
dc.subject bacterie eng
dc.subject foodstuff eng
dc.subject vacuum eng
dc.subject water spa eng
dc.title Gastronomická technika Sous-vide a její mikrobiologické aspekty cze
dc.title.alternative Gastronomic Sous-vide technique and its microbiological aspects eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-23
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on a new gastronomical method "sous-vide", which preserves colour, taste, structure and smell of the original fresh food. The preparation is done within low temperature with a special attention paid on usage of fresh good. The basics of this method is vacuo boiling. The thesis deals with the principle of the sous-vide method, description of water bath and instrumentation. The thesis also deals with the sous-vide method from the viewpoint of microbiology and a possible occurence of bacteria in meals prepared by this method. Bacteria as Clostridium botulinum, Listeria monocytogenes, Salmonella and Staphylococcus aureus were covered in this study. The thesis also describes the weight loss during preparation with this mehod in comparison to classical high temperature methods (e.g. baking). eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35504
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.identifier.stag 30292
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account