Antimikrobiální účinky čajů a čajových extraktů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilha, David
dc.contributor.author Šturmová, Michaela
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:23:40Z
dc.date.available 2016-09-02T04:23:40Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65494
dc.description.abstract V práci jsou nejprve uvedeny základní vlastnosti a rozdělení převážně přírodních antimikrobiálních látek. V další části jsou popisovány jednotlivé druhy vybraných čajů, jejich výroba, chemické složení a základní vlastnosti. Poslední část je věnována působením čajových extraktů na různé mikroorganismy. Jsou zde popsány antimikrobiální účinky čajových polyfenolů, ale také kofeinu. Největší část je zde věnována extraktům ze zeleného čaje a také jeho využití v potravinářství. cze
dc.format 58 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject čaje cze
dc.subject čajové extrakty cze
dc.subject bakterie cze
dc.subject antimikrobiální látky cze
dc.subject antimikrobiální účinky čajů cze
dc.subject tea eng
dc.subject tea extracts eng
dc.subject bacterias eng
dc.subject antimicrobials agents eng
dc.subject antimicrobial effects of tea eng
dc.title Antimikrobiální účinky čajů a čajových extraktů cze
dc.title.alternative Antimicrobial effects of tea and their extracts eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-23
dc.description.abstract-translated The basic attributes and distribution of predominantly natural antimicrobial agents are introduced at the beginning of the bachelor thesis. In the next section, individual species selected teas are described, their production, chemical composition and basic attributes. The last part is devoted to effects tea extracts on various microorganisms. Antimicrobial effects of tea polyphenols but also caffeine, are also included. The biggest part is devoted to green tea extracts and also their use in food industry. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35499
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.identifier.stag 30201
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account