Vitamín C v potravinách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Korecká, Lucie
dc.contributor.author Królikowská, Iveta
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:23:39Z
dc.date.available 2016-09-02T04:23:39Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-07-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65492
dc.description.abstract Tato práce je věnována vitamínu C, jeho struktuře, vlastnostem, funkcím. Dále je rozebrán jeho výskyt v potravinách s ohledem na přirozené zdroje a jeho přídavky do potravin. Poslední část je věnována možnostem jeho stanovení s popisem nejpoužívanějších metod. cze
dc.format 41 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject vitamín C cze
dc.subject kyselina askorbová cze
dc.subject kyselina dehydroaskorbová cze
dc.subject antioxidant cze
dc.subject vysokoúčinná kapalinová chromatografie cze
dc.subject vitamin C eng
dc.subject ascorbic acid eng
dc.subject dehydroascorbic acid eng
dc.subject antioxidant eng
dc.subject High Performance Liquid Chromatography eng
dc.title Vitamín C v potravinách cze
dc.title.alternative Vitamine C in Food eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-23
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is dedicated to vitamin C, its structure, properties and functions. Furthermore there is described its occurrence in foodstuffs with regard to natural sources and its utilization as an additive to the foods. The last section is focused on the determination of vitamin C. The most common methods are described. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35511
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.identifier.stag 27733
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account