Začlenění dětí cizinců do české společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horálek, Adam
dc.contributor.author Harčárová, Monika
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:23:07Z
dc.date.available 2016-09-02T04:23:07Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65461
dc.description.abstract Cílem této práce je zjistit, jak se děti cizinců integrují během procesu vzdělávání na českých školách a jak vlastně zvládají český jazyk. V průběhu integrace jsou děti cizinců pod různými vlivy nové společnosti. Děti se potýkají s novými zvyky a tradicemi, ale zároveň se potýkají s vlivy původní společnosti. Práce je rozdělena na dvě části, praktickou a teoretickou část. V teoretické části této práce se snažím prostřednictvím nastudované literatury popsat pojmy, které s tématem souvisí. Praktická část se týká výzkumu realizovaného na základní škole, která je navštěvovaná dětmi cizinců. Výzkum byl založen na datech poskytnutých dětmi cizinců, jejich českými spolužáky, ale i vyučujícími a vedením školy. cze
dc.format 52 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject cizinci ve školách cze
dc.subject integrace cze
dc.subject mateřský jazyk cze
dc.subject antropologie pedagogiky cze
dc.subject foreigners in schools eng
dc.subject integration eng
dc.subject antropology of education eng
dc.subject native language eng
dc.title Začlenění dětí cizinců do české společnosti cze
dc.title.alternative Integration of Children of Foreigners into the Czech Society eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hloušková, Zuzana
dc.date.accepted 2016-08-30
dc.description.abstract-translated This work is aimed at finding out how the foreign children are integrated during the educational process at Czech schools and how they manage Czech language. During the integration the foreign children they are influenced by new society. Children meet new customs and traditions, on the other hand they are influenced by their own culture. This work is divided into two parts, practical and theoretical part. In theoretical part I try to describe terms by special literature. Practical part concerns research that was realized at primary school, that foreign children go to. The research was based on data given by foreign children, their Czech classmates and also their teachers and school management. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34916
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.identifier.stag 30271
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account