Sociální antropologie a záhadné jevy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Viková, Lada
dc.contributor.author Pulkrábková, Petra
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:23:05Z
dc.date.available 2016-09-02T04:23:05Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65458
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá vybranými tzv. záhadnými jevy a jejich působením na lidi. Největší pozornost je věnována kartářství, autorka u svých šesti respondentů sleduje, proč někteří lidé navštěvují kartářku. Základní otázkou je, co vede tyto lidi k získávání "informací o budoucnosti" a jak je nadále tyto informace ovlivňují. Data ve výzkumu byla získávána především pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Výzkum je ukotven v oblasti sociologie náboženství. cze
dc.format 80 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject záhadné jevy cze
dc.subject antropologie a sociologie náboženství cze
dc.subject kartářství cze
dc.subject kruhy v obilí cze
dc.subject duchové cze
dc.subject mysterious phenomena eng
dc.subject anthropology and sociology of religion eng
dc.subject cartomancy eng
dc.subject crop circles eng
dc.subject ghosts eng
dc.title Sociální antropologie a záhadné jevy cze
dc.title.alternative Social anthropology and mysterious phenomena eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kašpar, Oldřich
dc.date.accepted 2016-08-30
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with some mysterious phenomena and their effect on people. The highest attention is paid to cartomancy, the author monitors six respondents and find out why some people go to a cartomancer. The main question is what leads people to obtain "information about the future" and how this information influences them. The data in the research were obtained through semi-structured interviews. The research is anchored in sociology of religion. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34906
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.identifier.stag 29428
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account