Současná symbolika tetování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jetmarová, Jana
dc.contributor.author Fiedlerová, Jaroslava
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:23:01Z
dc.date.available 2016-09-02T04:23:01Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65452
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je tetování, konkrétně jeho současná symbolika. Ve své práci se zabývám fenoménem tetování, které se stává stále modernější a častější ozdobou lidí. Především vznikem motivace k vytvoření tetování, potažmo jeho hlubší symbolikou. Jako další mě zajímalo, zda je tetování stále určitým rituálem, jako tomu bylo v jeho počátcích, nebo jen módním výkřikem současné doby. Součástí bakalářské práce je také můj skromný výzkum spočívající v rozhovorech s mými informanty. Kde jsem se snažila objektivně zjistit informace zaměřené právě výše uvedené. cze
dc.format 72 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject tetování cze
dc.subject symboly cze
dc.subject bodyArt cze
dc.subject životní styl cze
dc.subject umění cze
dc.subject individualizace cze
dc.subject estetika cze
dc.subject funkce cze
dc.subject tatéři cze
dc.subject skarifikace cze
dc.subject tattoos eng
dc.subject symbols eng
dc.subject bodyArt eng
dc.subject life style eng
dc.subject art eng
dc.subject individualization eng
dc.subject aesthetic eng
dc.subject function eng
dc.subject tattooers eng
dc.subject scarification eng
dc.title Současná symbolika tetování cze
dc.title.alternative Curent symbolism tattoos eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Retka, Tomáš
dc.date.accepted 2016-08-29
dc.description.abstract-translated The theme of of my work is the tattoo, specifically his current symbolism. In my work I deal with the phenomenon of tattoo that is becoming more modern and more often decoration people. Especially the emergence of the motivation for the creation of tattoos, hence its deeper symbolism. Like next, I wonder whether the tattoo is still some ritual, as it was in its beginnings, or just scream fashionable nowadays. Part of my work is also my humble research consisting of interviews with my informants. Where I tried to objectively find out just aimed information listed above. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34918
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.identifier.stag 27616
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account