Analysis of Tasks and Activities in ESL Pronunciation Books at an Elementary Level (A1, A2)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ivanová, Jaroslava
dc.contributor.author Andršová, Barbora
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:22:40Z
dc.date.available 2016-09-02T04:22:40Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65438
dc.description.abstract The thesis analyses the rubrics and tasks in pronunciation coursebooks. In the first part of the paper, a certain attention is paid to the pronunciation features, which are vital to understand. Furthermore, the essential features of coursebooks, tasks and rubrics are explained. The second part of the paper deals with the evaluation of the rubrics and tasks regarding perception and production. Last but not least, the classification of tasks is examined according to the revised Bloom's Taxonomy. eng
dc.format 71 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject výslovnost cze
dc.subject učebnice cze
dc.subject zadání úloh cze
dc.subject úkoly cze
dc.subject percepce cze
dc.subject produkce cze
dc.subject pronunciation eng
dc.subject coursebook eng
dc.subject rubrics eng
dc.subject tasks eng
dc.subject perception eng
dc.subject production eng
dc.title Analysis of Tasks and Activities in ESL Pronunciation Books at an Elementary Level (A1, A2) eng
dc.title.alternative Analýza zadání úloh a úkolů v odborných publikacích zaměřených na výslovnost angličtiny na úrovních A1 a A2 cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Zitková, Helena
dc.date.accepted 2016-08-29
dc.description.abstract-translated Tato práce se zabývá zadáním úloh a úkoly ve výslovnostních učebnicích. Výslovnostní prvky, které je důležité pochopit, jsou rozebrány v první části práce. Dále se tato část věnuje učebnici jako takové, úkolům a zadáním úloh. Ve druhé části jsou ohodnoceny jak zadání úkolů, tak úlohy z hlediska percepce a produkce. V neposlední řadě jsou úkoly v daných učebnicích hodnoceny dle zrevidované Bloomovy taxonomie. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35335
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 29100
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account