Poetics of Place in the Works of John Betjeman

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vít, Ladislav
dc.contributor.author Kubová, Dominika
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:22:38Z
dc.date.available 2016-09-02T04:22:38Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65433
dc.description.abstract The aim of this bachelor paper is to provide an analysis of John Betjeman's poetry to trace topographical elements in his work. The first chapter provides a historical and cultural background concerning the shift from Victorian to post-war Britain, focusing on demographic changes in urban and rural life. Then, the transformation of Victorian and modern architecture is examined. The analytical part explores Betjeman's relation to different places, specifically to cities, suburbs and the countryside and his perception of architecture, especially ecclesiastical. eng
dc.format 53 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Betjeman, John eng
dc.subject Victorian Britain eng
dc.subject post-war Britain eng
dc.subject place eng
dc.subject landscape eng
dc.subject architecture eng
dc.subject poetry eng
dc.subject Betjeman, John cze
dc.subject viktoriánská Británie cze
dc.subject poválečná Británie cze
dc.subject místo cze
dc.subject krajina cze
dc.subject architektura cze
dc.subject poezie cze
dc.title Poetics of Place in the Works of John Betjeman eng
dc.title.alternative Poetika místa v díle Johna Betjemana cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Roebuck, Olga
dc.date.accepted 2016-08-29
dc.description.abstract-translated Cílem této práce je analýza básnické tvorby Johna Betjemana a zmapovat tak topografické aspekty jeho díla. Úvodní kapitola stručně popisuje přechod Británie z Viktoriánského do poválečného období a zasazuje ho do historického a kulturního kontextu. Zde se práce zaměřuje především na demografické změny, které nastaly v městských a rurálních oblastech. Další část se věnuje rozdílu mezi Viktoriánskou a moderní architekturou. Analytická kapitola práce zkoumá Betjemanův vztah k různým druhům míst, zvláště pak k městům, předměstím a venkovu, a dále zkoumá také básníkův pohled na architekturu, a to především sakrální. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35330
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 26681
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account