Bronzové a zlaté depoty z období popelnicových polí v Čechách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jílek, Jan
dc.contributor.author Řehounková, Jana
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:22:17Z
dc.date.available 2016-09-02T04:22:17Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65419
dc.description.abstract Tato diplomová práce se věnuje problematice bronzových a zlatých depotů pocházejících z území Čech z období popelnicových polí. Chronologicky je vymezena stupni B C2/D Ha B3 (dle Reineckovy chronologie). Nálezy ze sledovaného území byly shromážděny v databázi a podrobeny kritice. Úvodní kapitoly obsahují stručný nástin dějin bádání, definici pojmů a přehled materiálové náplně jednotlivých chronologických stupňů. Pramenná základna byla podrobena analýzám vnějších kontextů i artefaktuálního složení. Na závěr jsou shrnuty dosavadní interpretační přístupy a možnosti interpretace tohoto druhu nálezů obecně. cze
dc.format 153 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject bronz cze
dc.subject zlato cze
dc.subject depoty cze
dc.subject hromadný nález cze
dc.subject doba bronzová cze
dc.subject nálezové okolnosti cze
dc.subject bronze eng
dc.subject gold eng
dc.subject hoards eng
dc.subject multiple finds eng
dc.subject Bronze age eng
dc.subject circumstances of finds eng
dc.title Bronzové a zlaté depoty z období popelnicových polí v Čechách cze
dc.title.alternative Bronze and Gold Hoards from the Urnfield Period from Bohemia eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jiráň, Luboš
dc.date.accepted 2016-08-23
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is dedicated to the issue of the Urnfield bronze and golden hoards founded in Bohemia. Chronologicaly, hoards belong to the phase B C/2D - Ha B3 (according to Reinecke). Founds from observed region were entered into a Database and consequently analysed. A brief outline of the history of research, concepts definition and summary of artefactual assemblage from individual chronological phases is the content of the opening chapter. Hereafter, Hoards were analyzed according to external contexts and artefactual composition. In conclusion, The current interpretations are sumarrized and compared and with the outcome of the databaze. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Péče o kulturní dědictví cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34939
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 26882
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account