Strategie utváření identity mezi Starým a Novým světem - Parishové ze Senftenbergu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hanulík, Vladan
dc.contributor.author Krčál, Jan
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:22:05Z
dc.date.available 2016-09-02T04:22:05Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65412
dc.description.abstract Cílem předkládané bakalářské práce bylo stanovit základní strategie cest k sociálnímu vzestupu, které představitelé rodu Parish užívali napříč kontinenty v 19. století. Autor se na základě analytického rozboru osobní a obchodní korespondence pokusil objasnit proměnu sociální identity. cze
dc.format 61 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Identita cze
dc.subject obchodní korespondence cze
dc.subject 19. století cze
dc.subject Spojené státy americké cze
dc.subject šlechta cze
dc.subject identity eng
dc.subject business correspondence eng
dc.subject 19th century eng
dc.subject United States of America eng
dc.subject nobility eng
dc.title Strategie utváření identity mezi Starým a Novým světem - Parishové ze Senftenbergu cze
dc.title.alternative Strategies of Identity Creation of the Noble Family Parish von Senftenberg between the Old and New Worlds eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vydra, Zbyněk
dc.date.accepted 2016-08-22
dc.description.abstract-translated The main goal of the translated bachelor thesis was to determine the basic strategies of ways in which to achieve the social raise, which was used by the members of the Parish family across continents in the 19th century. The author tried to clarify the change of social identity. based on analysis of private and business correspondence. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34950
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 30004
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account