Historie Státního okresního archivu Praha - východ se sídlem v Přemyšlení od počátku do současnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pochobradská, Helena
dc.contributor.author Hrnková, Zuzana
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:21:57Z
dc.date.available 2016-09-02T04:21:57Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65402
dc.description.abstract Obsahem bakalářské práce je historie Státního okresního archivu Praha-východ se sídlem v Přemyšlení od jeho vzniku v roce 1960 do současnosti. Součástí práce je rovněž stručné shrnutí aktuální legislativní úpravy archivnictví reprezentované zákonem o archivnictví a spisové službě a obecný vývoj historie archivní správy v Československu po II. světové válce s důrazem na institucionální vývoj sítě okresních archivů. V prakticky zaměřené části práce je pak zpracována historie Státního okresního archivu Praha-východ ve smyslu popisu vývoje struktury archivu, významných osobností z řad pracovníků archivu, struktury archivních fondů a významných archiválií v archivu uložených a současné osvětové a publikační činnosti archivu. cze
dc.format 80 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject archivy cze
dc.subject archivnictví cze
dc.subject archivní fond cze
dc.subject archiváři cze
dc.subject spisová služba cze
dc.subject okres Praha-východ cze
dc.subject archives eng
dc.subject archiving eng
dc.subject archival collection eng
dc.subject archivists eng
dc.subject records administration eng
dc.subject District Prague-East eng
dc.title Historie Státního okresního archivu Praha - východ se sídlem v Přemyšlení od počátku do současnosti cze
dc.title.alternative History of the State District Archive Prague-East Settled in Přemyšlení since its inception until recent days eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Siglová, Tereza
dc.date.accepted 2016-08-24
dc.description.abstract-translated The main content of this bachelor thesis is the history of the State District Archive Prague-East based in Přemyšlení since its inception until recent days. This thesis also includes a brief summary of the most recent legislation represented by the Law on Archives and Records Administraion as well as the general history of archival administration in Czechoslovakia after World War II, emphasised mainly on the institutional development of district archives. The core, practically oriented section of this thesis is then focused on the analysis of historical development of the State District Archive Prague-East in terms of a description of the structural development of the archive, description of the structure of its archival collections, as well as short introduction to important personalities in the history of the archive and finally a brief summary of the contemporary educational and publishing activities of the archive. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Spisová a archivní služba cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34948
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 26740
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account