Porovnání Sókrata J. Patočky a Sókrata J. L. Fischera

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hejduk, Tomáš
dc.contributor.author Kaplanová, Lucie
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:21:03Z
dc.date.available 2016-09-02T04:21:03Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65366
dc.description.abstract Bakalářská práce porovnává Sókrata Jana Patočky a Sókrata Josefa Ludvíka Fischera. Vychází z monografií Sókratés a Případ Sokrates, na jejichž základě je porovnáván přístup obou autorů ke stejnému tématu. Práce je doplněna rozborem recenzí, z nichž potom také čerpá. Stěžejní část práce se týká analýzy a následného porovnání konceptu péče o duši v obou interpretacích. Na to navazuje také porovnání výkladů daimonia. cze
dc.format 38 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Patočka, Jan cze
dc.subject Fischer, Josef Ludvík cze
dc.subject Sókratés cze
dc.subject porovnání cze
dc.subject péče o duši cze
dc.subject daimonion cze
dc.subject Socrates eng
dc.subject comparison eng
dc.subject care of the soul eng
dc.subject daimonion eng
dc.title Porovnání Sókrata J. Patočky a Sókrata J. L. Fischera cze
dc.title.alternative Comparison of Socrates according to J. Patočka and according to J. L. Fischer eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Prázný, Aleš
dc.date.accepted 2016-08-30
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on a comparison of Socrates according to Jan Patočka with Socrates according to Josef Ludvík Fischer. The bachelor thesis is based on the monographs Sókratés and Případ Sokrates. The approach of both authors to the same topic is compared on the basis of these monographs. The thesis is supplemented with analysis reviews of the given monographs from which it then derives from. The main part of the thesis deals with analysis and following comparison of a concept of care of the soul in both monographs. This is followed by comparison of interpretations of daimonion. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35000
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.identifier.stag 30369
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account