Vztah ke druhému v Kantově etice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sikora, Ondřej
dc.contributor.author Stroukalová, Denisa
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:21:00Z
dc.date.available 2016-09-02T04:21:00Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65361
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na filosofickou etiku německého myslitele Immanuela Kanta. Chce poukázat na vzájemný vztah mezi jednajícím subjektem a druhým, který se k tomuto subjektu vztahuje. Práce vychází především ze spisu Základy metafyziky mravů, ve kterých se Kant detailně zabývá svou koncepcí etiky a nalezení jejího nejvyššího principu. Dále se práce opírá hlavně o druhou hlavní část jeho Kritiky praktického rozumu, jejíž snahou je zanést do běžné praxe nauku z první části jmenovaného spisu. cze
dc.format 37 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject povinnost cze
dc.subject zákony cze
dc.subject autonomie cze
dc.subject jednání cze
dc.subject vztahy cze
dc.subject výchova cze
dc.subject duty eng
dc.subject law eng
dc.subject autonomy eng
dc.subject act eng
dc.subject relation eng
dc.subject education eng
dc.title Vztah ke druhému v Kantově etice cze
dc.title.alternative Relation to the other one in Kant's ethics eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pacovská, Kamila
dc.date.accepted 2016-08-30
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis is focused on philosophical ethics of german thinker Immanuel Kant. It highlights mutual relationship between an acting subject and the one that relates to this subject. It is based on his work Groundwork of the Metaphysics of Morals which covers in details his approach towards ethics and finding the greatest principle. This work is also mainly founded on the second part of his Critique of Practical Reason which main aspiration is to apply learnt theory from the first part of the above mentioned treatise. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34995
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.identifier.stag 28240
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account